ZAWSZE

Z POLECENIA

Kancelaria z tradycją

Jesteśmy poznańskimi adwokatami.  Bazując na fundamentach poszanowania zasad i tradycji adwokackiej, gwarantujemy prowadzenie każdej sprawy z należytą uczciwością, starannością  i zaangażowaniem. Nasza rzetelność i poziom obsługi stały się tradycją polecaną przez wszystkich naszych zadowolonych klientów.

Są to reguły, które zostały nam przekazane przez najlepszych adwokatów. Naszym wzorem był wybitny poznański adwokat Eugeniusz M. Michałek. To właśnie dzięki niemu otrzymaliśmy najlepsze wzorce zachowań i postępowania.

RENOMA NASZYCH USŁUG

Prawo karne

Prawo karne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Uczestniczyliśmy  w wielu postępowaniach karnych we wszystkich instancjach, przedmiotem których były przestępstwa o najcięższym charakterze gatunkowym.

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia rozlicznych, w tym najbardziej skomplikowanych spraw cywilnych i gospodarczych pozwala nam na komfort zapewnienia klienta, że podejmowane przez nas czynności będą właściwe.

Rozwody

Rozwody

W obszarze działalności kancelarii znajdują się sprawy rozwodowe. Zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala prowadzić sprawnie tego typu sprawy, bez narażania stron na zbędny stres i koszty. Znajdujemy rozwiązanie zabezpieczające interesy naszych klientów.